Att ta hand om thuja – intressanta fakta om livets träd

Thuja är tåliga trädgårdsväxter och finns i många olika arter och sorter. Växtgruppen, även känd som livets träd, är idealisk som häckväxt, utplanterad individuellt i marken eller i stora krukor på balkonger och terrasser. En häck av tujor kan fungera som buller- och integritetsskydd i årtionden. Med optimala platsförhållanden växer Thujaväxter mer eller mindre snabbt beroende på art, är robusta och tål beskärning bra. En permeabel, humusrik plats utan vattenförsämring är avgörande för barrträdet. Lär dig nedan hur du planterar och underhåller en ogenomskinlig Thuja-häck.

Värt att veta Plats Plantering Bevattning Gödsling Beskärning I badkar Skötsel & övervintring Arter Skadedjur & Sjukdomar Vanliga frågor

Intressanta fakta om thujas

Botaniskt namn: Thuja occidentalis, Thuja plicata Thuja orientalis
Andra namn: Occidental arborvitae, jätte arborvitae, emerald, Brabant, Oriental arborvitae
Användning: häck, enstaka position, containerplanta, vintergrön buske
Ursprung: Nordamerika och Asien
Nålfärg: grön, gul
Speciell nålfärg: grön, gul egenskaper: växtsläktet Thuja finns i många olika varianter.

Det finns arter som håller sig små och växer sfäriskt, medan andra är träd upp till 15 m höga. Beroende på sort kan den årliga tillväxten vara några centimeter upp till 35 cm.

Barrträdet är mycket populärt som vintergrön vägg på grund av dess täta tillväxt. Den bästa tiden att plantera tuja är våren och sensommaren. Täta häckar kan endast bildas genom regelbunden beskärning. Arborvitae är giftiga i alla delar av växten.

Köp tuja

På vilken plats trivs thujaplantorna bäst?

Ett soligt läge är idealiskt för barrträden, delvis skugga är också möjlig. Full skugga i trädgården och på balkongen är ogynnsamt och häckväxterna utvecklas endast måttligt. De okomplicerade växterna trivs på både sandig och väldränerad lerjord. Det är viktigt att jorden förbereds på lämpligt sätt vid plantering och att det aldrig uppstår vattensjuka. Alla arborvitae-arter trivs i svagt neutral, lätt alkalisk och sur jord; ett pH-värde på 6 till 8 är idealiskt. Innan du planterar Thuja, ta reda på bestämmelserna om lokala gränsavstånd. På så sätt slipper du onödiga problem. I vissa fall finns även specifikationer i byggregler för de växter som får planteras som häck. I vissa områden är Thuja-planteringar inte tillåtna.

När är den bästa planteringstiden för tuja och vad är det bästa sättet att plantera tujahäckar?

Du kan plantera barrträden i krukor året runt, förutsatt att marken inte är frusen. Vissa häckväxter med kulor erbjuds på vår och höst, dessa kan endast planteras under en begränsad tid och kräver lite mer skötsel det första året. Med så kallade containerväxter kan du plantera Thuja-häcken året runt. I princip alla trädgårdsväxter trivs bäst med tillräcklig jordfuktighet och värme. Därför är våren och sensommaren den optimala planteringstiden för Thuja.

Gäller alla Thuja-arter

 • För jord som tenderar att kompaktera kan du lägga ett tunt dräneringslager med grus eller sand i planteringshålet.
 • Gräv ett planteringshål dubbelt så djupt och brett som rotklumpen.
 • Lägg först 2 till 3 liter krukjord i planteringshålet.
 • Vattna häckplantorna ordentligt före plantering.
 • Placera rotklumpen i planteringshålet och fyll hålrummet med en blandning av schakt- och krukjord.
 • Strö till sist organisk trädgårdsgödsel på ytan och arbeta lätt ner det i jorden.
 • Vattna slutligen nyplanteringen med 10 till 20 liter vatten, beroende på häckväxtens storlek.

För att undvika oönskat ogräs kan du täcka de nyplanterade tujorna med lite kompost. Detta minskar avdunstning av markfuktighet och minimerar ogrästillväxt. Vårt trädgårdstips: Att plantera häckbuskar rekommenderas inte om jorden är extremt blöt. Thuja Brabant eller Arborvitae Smaragd planteras med 3 till 4 bitar per meter.

Vad är det bästa sättet att vattna Thuja-växter?

Direkt efter plantering är det viktigt att du vattnar de vintergröna häckplantorna jämnt. Vattning med längre intervall rekommenderas för att stimulera bildandet av nya rötter. Med så kallad behovsbaserad vattning tillförs ytterligare vatten i faser utan betydande nederbörd. I grund och botten hjälper större mängder vatten som ges med intervaller bättre än dagliga små doser. En vattning på 10 till 20 liter en gång i veckan under det första året av plantering kan hjälpa barrträden att etablera sig på den nya platsen. Mängden vatten varierar beroende på temperatur, markförhållanden och storlek på träden. Träet har etablerat sig först under andra året och kräver mindre uppmärksamhet. Men i år av extrem torka kan det också vara nödvändigt

Vårt trädgårdstips: Se till att vattnet ges direkt till stammen. Ett tunt lager kompost hjälper till att behålla fukten i jorden och minskar avdunstning under hela året.

Vad är det bästa sättet att gödsla Thuja?

För en god utveckling av barrträden är det viktigt att det finns tillräckligt med näringsämnen. Om det inte finns något gödningsmedel är strukturen lösare och färgen på nålarna är inte lika uttalad.

Första gödslingen sker i mars/april med en speciell barrgödsel. Denna organisk-mineraliska specialgödsel främjar tillväxten och den naturliga färgen på nålarna. Dess höga magnesiumhalt förhindrar brun missfärgning och möjliggör frodiga gröna växter. Tack vare de organiska komponenterna tillförs näringsämnen över månader.

En andra applicering av naturgödsel bör utföras i augusti/september. Denna naturliga biologiska gödsling främjar marklivet och bildningen av humus, vilket är fördelaktigt för häckväxternas hälsa och vitalitet.

I grunden är det viktigt att jorden är jämnt fuktig efter gödsling.

Vårt trädgårdstips: Använd inte komplett mineralgödsel och se till att kvävehalten inte är för hög vid andra gödslingen. Kväve stimulerar tillväxten och hindrar träet från att mogna. Konsekvensen av för höga mängder kväve är en minskad frosthårdhet hos buskarna.

Vad är det bästa sättet att klippa en livsträdhäck?

Livets träd tolereras väl genom beskärning och beskärs som häckväxter en gång om året om möjligt. En beskärning från slutet av juni är optimal för att få bort den första tillväxten, men också för att ge träet tillräckligt med tid att förnya sig innan vintern.

Viktiga fakta om häckklippning

  • Klipp från slutet av juni till början av september (i undantagsfall kan du även klippa tidigt på våren)
  • Beroende på typ av thuja och avsedd användning kan den skäras upp till tre gånger om året
  • På sommaren är det viktigt att notera att skärningen endast bör ske en mulen dag och om möjligt i en fas som inte är för varm (detta undviker brännskador).
  • Använd endast vassa verktyg för att förkorta skotten.
  • Elektriska häcksaxar är idealiska för att klippa häckar, och enskilda plantor kan även trimmas med handsax.
  • Unga thujaplantor skärs inte alls till en början. Du kan förkorta enskilda starkt växande grenar med sekatör.
  • Koniska tillväxtformer har bevisat sitt värde, häcken är bredare nedtill och smalnar av allt mer mot toppen. Fördelen här är att även i det nedre området når tillräckligt med ljus grenarna och snö avsätts inte så lätt.
  • Klipp inte för hårt, eftersom de vintergröna cypressplantorna lider av det.
  • Det är optimalt om man tar bort 2/3 av nyväxten vid kapning.

Vissa arter kan också skäras till en boll eller konform, vilket gör dem till attraktiva topiaries. Grundregeln är: ju oftare du klipper, desto buskigare och tätare växer barrträdet. När du klipper, se till att du bär långa kläder. Saven från tuja innehåller eteriska oljor som är irriterande och kan leda till allergiska reaktioner om de kommer i kontakt med huden.

Hur planterar jag tuja i baljor?

Även utan trädgård kan du plantera häckväxten på balkongen eller terrassen. Välj helst en Thuja-art som är särskilt väl lämpad för krukkultur eller små trädgårdar. Dessa arter kännetecknas av harmonisk tillväxt och god frosttolerans. Exempel är Danica, Teddy eller Tiny Tim. För en bra utveckling är det viktigt att du väljer en planteringsmaskin som är ungefär dubbelt så stor som rotklumpen. Beroende på art kan trädet stå i samma kruka några år eller så kan det behöva planteras om efter 3 till 4 år.

Det är viktigt för tuja i kruka

   • bra dränering, fyll expanderad lera som bottenskikt i planteringskärlet
   • Välj krukjord av god kvalitet för plantering.
   • Använd ekologisk trädgårdsgödsel för plantering.
   • Håll underlaget jämnt fuktigt.
   • Undvik vattenförsämring.
   • Gödsla med flytande gödsel var 4:e till 6:e vecka.
   • Ge vinterskydd (för krukor och buskar).

Se till att det vintergröna träet behöver jämnt vatten även på vintern och inte torkar ut helt. Vårt trädgårdstips: Barrträd behöver en jämn vattenförsörjning för en framgångsrik odling i hinken. Som ett vintergrönt träd, som bambu eller körsbärslager, avdunstar växten kontinuerligt vatten och på grund av bristande jordkontakt kan inget vatten tillföras från jorden.

Hur man tar hand om och vinter thuja?

Den populära häckväxten kräver lite skötsel efter rotning. Förutom jämn markfuktighet, tillräcklig tillförsel av näringsämnen och regelbunden beskärning behövs inga ytterligare skötselåtgärder. Ett tunt lager kompost främjar marklivet och förhindrar ogrästillväxt. Applicera detta lager av kompost på hösten och ge rötterna vinterskydd. Thuja planterad i marken är tålig och behöver inte särskilt skydd. Under torra år kan vattning i november eller vår vara nödvändig. Som vintergrönt träd avdunstar arten, till skillnad från liguster, året runt och är därför mer krävande vad gäller markfuktighet. Det är viktigt att du inte använder vägsalt i närheten av Thuja-häckar.

Vilka typer av thujahäckväxter finns det?

Det finns fem arter i släktet Thuja, varav två huvudsakligen odlas i trädgårdskultur. Det västliga livets träd (Thuja occidentalis) är också känt som den vanliga Thuja och finns ofta som häckväxt i sorterna ‘Smaragd’ och ‘Brabant’. Andra arter med sfärisk tillväxt, dvärgformer eller gula nålar berikar utbudet. Arten Thuja plicata (eller jätte arborvitae) övertygar med kraftig tillväxt och är något lösare i strukturen.

Nyfiken tillväxt, speciell bladstruktur

Tillgången på arterna varierar beroende på årstid, du kommer alltid att upptäcka nya specialiteter i sortimentet. Du kan även beställa häckväxter online. Speciellt på våren och hösten kan du uppleva det stora utbudet av barrträd.

Vilka skadedjur och sjukdomar kan thuja få?

Med rätt platsförhållanden och behovsbaserad gödsling är Thuja arborvitae lättskötta och friska trädgårdsväxter. Thujaväxter som lider av vattenstress, för mycket värme eller brist på gödsel är mer mottagliga för sjukdomar och skadedjur. Här är några möjliga problem som kan uppstå:

rotröta

Phytophthora-svampen angriper främst växter som är försvagade och står på packad jord. De drabbade rötterna ruttnar och skotten blir blekgula, senare jämnt bruna tills plantorna dör av helt. I häckar är det oftast bara enskilda plantor som drabbas, men det kan spridas snabbt. Att bekämpa det är inte möjligt, den enda förebyggande åtgärden är att förbereda undergrunden tillräckligt och undvika vattenförsämring.

Thuja miner mal

Kvistarna har brunfärgning från skottspetsarna. Vid angrepp är det viktigt att skära av de drabbade grenarna direkt och stärka barrträden med växtbehandlingar. Med optimala förhållanden och rätt skötsel kommer skadan snabbt att läka, träden förnyas och du får en vacker häck igen.

torkastress

På torra platser och under år med lite nederbörd kan gula missfärgningar av tujahäckar snabbt uppstå. Detta kan åtgärdas snabbt och enkelt genom riktad vattning.

vattenförsämring

Det är viktigt att agera snabbt här, för om det blir vattensjuka kommer rötterna att ruttna och plantan kan inte försörjas tillräckligt. Försök att eliminera orsaken till vattenloggningen och vid behov skapa ett dräneringsskikt.

vinterfärgning

Thuja får ofta en jämn, rostbrun färg på vintern. Detta är en naturlig process. Speciellt hos Thuja occidentalis och Thuja plicata är denna missfärgning närvarande på vintern. På våren blir häcken grön igen. Sorten «Smaragd» kännetecknas av en jämn, fräsch grön färg under hela året och har snabbt blivit en favorit i trädgården.

dö tillbaka

Uttrycker sig med olika symtom och kan utlösas av flera faktorer. Det är ofta svampsjukdomar som gör att skotten blir bruna eller gula. Här är det viktigt att skära av de drabbade skotten och använda lämpliga medel för att stärka växten.

Växtläkare – översikt över barrträd
Välj den typ av skada som passar dig bäst och ta reda på mer om vilka sjukdomar dina barrträd kan vara smittade av och vad som hjälper mot dem. Visa översikt över skadebilder

FAQ — Vanliga frågor om Thuja

Vad passar att kombinera med Thuja?

Thujen är attraktiva och ogenomskinliga som en naturlig insynsskydd. Möjliga partners för kombinationen kan till exempel vara andra häckväxter som liguster, körsbärslager, buxbom, mispel eller prydnadsbuskar. Det bör noteras att tujor är plattrotade, så ett avstånd till rabatter och bårder rekommenderas.

Vilket livets träd växer snabbt till en ogenomskinlig häck?

Med en tillväxt på 30 till 40 cm är livets brabantträd idealiskt för höga häckar. Den kan även stå som friväxande häck i många år utan beskärning. Men utan ett snitt är bladet inte lika tätt. Som klippt häck kan arten hållas i god form och höjden kan ställas in efter behov. Brabant kan nå flera meter i höjd. Thuja occidentalis Smaragd växer långsamt de första åren och behöver knappast beskäras, här krävs lite tålamod, men arten förblir frodig grön hela vintern.

Related Posts

De bästa presentidéerna för trädgårdsälskare

Letar du efter en present som är populär och ger mycket glädje? Låt dig inspireras av våra presenter och välj din perfekta present från vårt urval av…

Din perfekta julgran

Julen anses vara den viktigaste högtiden på året — och granen har varit dess festliga centrum i generationer. Julgranstraditionen uppstod från olika kulturers seder. Det finns dokumentära…

Amaryllis-vård — allt du behöver veta om den populära riddarstjärnan

Riddarstjärnan är en subtropisk lökväxt , även känd som amaryllis . Som ett resultat av detta skiljer sig dess livscykel avsevärt från den för andra inomhusväxter. Med…

De viktigaste tipsen för december

1.Fåglar behöver matas kontinuerligt. 2.Sköta krukväxterna i vinterkvarteren. 3.Ta med ljus in i den mörka årstiden med älvljus och ljus. 4.Skörda lammsallat, brysselkål, purjolök och grönkål. 5.Trädgårdsredskap…

Enkelt att dekorera med julstjärnor

Dekorera ditt hem med färgglada julstjärnor. Med våra DIY-tips blir adventstidens klassiska krukväxt en höjdpunkt, även perfekt som presentidé.   Den klassiska krukväxten skapar en julstämning under…

Börja mata vilda fåglar tidigt

Vilda fåglar kan observeras på nära håll vid utfodringsstationer. Här kan du ta reda på varför du bör börja mata tidigt och vad som är viktigt att…